Projecten

Data-analyse projecten renderen optimaal wanneer ze op basis van de statistische methode geïntegreerd zijn in het volledig traject van objectieven tot conclusies. Deze aanpak start met een probleemanalyse die leidt tot expliciet geformuleerde onderzoeksvragen. Vervolgens wordt een proef- of studieopzet ontwikkeld die toelaat de onderzoeksvragen te beantwoorden, en ook praktisch haalbaar en kostenefficiënt is. Na het verzamelen van de gegevens gebeurt een grondige data-analyse, indien nodig met nieuw te ontwikkelen methodologie. Dit levert uiteindelijk objectieve conclusies op die hun neerslag vinden in een technisch rapport of publicatie.

In dit proces kan Stat-Gent zowel bij specifieke stappen betrokken zijn als bij het volledig traject. Onze rol kan daarbij variëren tussen sturend, uitvoerend en adviserend. Indien projecten een aanzienlijke component methodologie ontwikkeling inhouden, opent een inkadering als onderzoeksamenwerking perspectieven naar bijkomende externe financiering.