Kader

Met de evolutie naar een moderne kenniseconomie worden we geconfronteerd met een toenemende diversiteit en complexiteit van data-analyse problemen. Kennis en methoden van het UGent Centrum voor Statistiek kunnen een oplossing bieden voor vele van deze problemen. Om dit te realiseren, en zo de academische kennis te valoriseren werd het Stat-Gent consortium opgericht onder de koepel van het Industrieel Onderzoeksfonds van de Universiteit Gent.

LOGO UGENT LOGO IOF